DOPŁATY DO WYDARZEŃ REALIZOWOWANYCH W KINACH STUDYJNYCH W 2022 ROKU

wróć
10-11-202212:45
DOPŁATY DO WYDARZEŃ REALIZOWOWANYCH W KINACH STUDYJNYCH W 2022 ROKU – Stowarzyszenie Kin Studyjnych

DOPŁATY DO WYDARZEŃ REALIZOWOWANYCH W KINACH STUDYJNYCH W 2022 ROKU

Posiedzenie Komisji Eksperckiej w składzie Anna Serdiukow – wicedyrektor Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie, Tomasz Kolankiewicz – historyk filmu, dyrektor artystyczny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i Marlena Gabryszewska – prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych odbyło się w dniu 4 listopada 2022 roku. Komisja rozpatrzyła 147 zgłoszonych przez przedstawicieli kin studyjnych wniosków o dofinansowanie do wydarzeń realizowanych w kinach. W ocenie brano uwagę wykorzystanie repertuaru studyjnego, oryginalność pomysłu, koszty.


Dofinansowania nie otrzymały DKF-y (działalność Dyskusyjnych Klubów Filmowych dofinansowana jest bezpośrednio ze środków PISF), festiwale zewnętrzne realizowane w kinach oraz wydarzenia wykorzystujące repertuar komercyjny.


Od decyzji komisji nie przewidujemy odwołań. Niewykorzystana pula środków zostanie przesunięta na Priorytet: DOPŁATY DO SEANÓW STUDYJNYCH.

Z kinami, które otrzymały dofinansowanie kontaktować będziemy się indywidualnie w celu podpisania umowy dotacyjnej.

LISTA ROZPATRZONYCH WNIOSKÓW (plik PDF)