DOFINANSOWANIE DO WYDARZEŃ W KINACH STUDYJNYCH W ROKU 2023

wróć
17-07-202317:20
DOFINANSOWANIE DO WYDARZEŃ W KINACH STUDYJNYCH W ROKU 2023 – Stowarzyszenie Kin Studyjnych

DOFINANSOWANIE DO ORGANIZACJI WYDARZEŃ W KINACH STUDYJNYCH W ROKU 2023
REALIZACJA PROGRAMU SIEĆ KIN STUDYJNYCH – WYNIKI NABORU

W dniu 17 lipca 2023 w siedzibie Stowarzyszenia Kin Studyjnych przy ul. Rakowieckiej 33/2 w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Ekspertów, która przyznała dofinansowania do wydarzeń realizowanych w kinach studyjnych w 2023 roku w ramach Programu Sieć Kin Studyjnych.

Komisja w składzie:

Maciej Dydo (przewodniczący) – dyrektor Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych

Diana Dąbrowska – filmoznawczyni, prelegentka filmowa

Michał Matuszewski – kierownik Pracowni Eseju Filmowego w ramach vnLab w Szkole Filmowej w Łodzi, były kurator kina w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

rozpatrzyła 136 wniosków złożonych przez 41 kin na łączną kwotę 593 270,49 zł. W trakcie obrad Zespół Ekspertów rekomendował przyznanie dofinansowania 52 wnioskom. Na podstawie powyższej rekomendacji Operator Programu postanowił przeznaczyć na dofinansowanie kwotę 163 872, 50 , co stanowi wzrost względem zakładanej w Komunikacie z dnia 31 maja 2023 kwoty o 13 872,50 zł. Lista rozpatrywanych projektów znajduje się w załączniku.

Realizacja dofinansowania nastąpi na podstawie podpisanej między Operatorem Programu – Stowarzyszeniem Kin Studyjnych a Beneficjentem umowy dotacyjnej. Wydarzenia objęte dofinansowaniem należy zrealizować najpóźniej do 15 grudnia 2023 r. i rozliczyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2023 r. Każdy z Beneficjentów zobowiązany jest do przedstawienia raportu merytoryczno-finansowego w przeciągu 14 dni od dnia zakończenia wydarzenia a także do zamieszczenia logotypu SKS na materiałach dotyczących dofinansowanego wydarzenia.

Dofinansowania realizowane są z dotacji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej przyznanej na Działalność Kin Studyjnych w 2023 roku.

KOMUNIKAT nr. 1 z dnia 17.07.2023 (plik PDF)

Wyniki dopłat do wydarzeń w kinach studyjnych 2023 (plik PDF)