DOPŁATY DO ORGANIZACJI SEANSÓW FILMÓW STUDYJNYCH W ROKU 2022

wróć
20-12-202222:04
DOPŁATY DO ORGANIZACJI SEANSÓW FILMÓW STUDYJNYCH W ROKU 2022 – Stowarzyszenie Kin Studyjnych

DOPŁATY DO ORGANIZACJI SEANSÓW FILMÓW STUDYJNYCH W ROKU 2022

Stowarzyszenie Kin Studyjnych, będące operatorem programu Sieć Kin Studyjnych finansowanego z dotacji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ogłasza wyniki konkursu na dofinansowanie organizacji seansów filmów studyjnych w kinach zrzeszonych w Sieci Kin Studyjnych w roku 2022.
Zgodnie z Regulaminem, który stanowi załącznik do niniejszej wiadomości, okres rozliczeniowy obejmuje przedział czasowy od 1 stycznia do 30 listopada 2022. Weryfikacja założeń regulaminu została przeprowadzona na podstawie przesyłanych przez kina raportów kasowych do systemu boxoffice.pl. Kina, które nie przesyłają regularnych raportów, nie są brane pod uwagę przy podziale dotacji.

UWAGA! Z uwagi na kryzys ekonomiczny i idące za nim spadki frekwencyjne w kinach, decyzją Zarządu SKS, regulaminowe progi frekwencyjne w 2022 nie są brane pod uwagę jako czynnik niezbędny do przyznania dotacji. Czynnikiem decydującym pozostaje % filmów studyjnych w skali całego repertuaru kina oraz liczba seansów zrealizowanych w roku rozliczeniowym. Jednocześnie informujemy, że zniesiony został obowiązek składania wniosków przez kina. Kina do dofinansowania kwalifikowane są automatycznie na podstawie wyników boxoffice.pl, natomiast wypłata środków nastąpi na podstawie zawartej między SKS a kinem umowy dotacyjnej.

W roku 2022 na dopłaty do seansów SKS przeznaczyło blisko 380 tys zł, które zostały podzielone równo pomiędzy 73 podmioty spełniające wymogi regulaminowe. Wykaz kin wraz ze szczegółami rozliczeń znajduje się w KOMUNIKACIE 1.


Z kinami, które otrzymały dofinansowanie będziemy kontaktować się indywidualnie w celu podpisania umowy dotacyjnej na podstawie, której zostaną przekazane środki.


W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym wnioski@stowarzyszeniekinstudyjnych.pl

KOMUNIKAT NR. 1 z 28-12-2022 (plik PDF)

KOMUNIKAT NR. 1 z 20-12-2022 (plik PDF)

Regulamin Sieci Kin Studyjnych 19-12-2022 (plik PDF)