Dopłaty do seansów 2023

wróć
18-12-202319:14
Dopłaty do seansów 2023 – Stowarzyszenie Kin Studyjnych

DOPŁATY DO ORGANIZACJI SEANSÓW FILMÓW STUDYJNYCH W ROKU 2023

Stowarzyszenie Kin Studyjnych, będące operatorem programu Sieć Kin Studyjnych finansowanego z dotacji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ogłasza wyniki konkursu na dofinansowanie organizacji seansów filmów studyjnych w kinach zrzeszonych w Sieci Kin Studyjnych w roku 2023.

Okres rozliczeniowy obejmuje przedział czasowy od 1.01.2023 do 30.11.2023. Z finansowania – zgodnie z Regulaminem Sieci wyłączono kina, które dołączyły do Programu ‘Sieć Kin Studyjnych’ w 2023 roku. Weryfikacja założeń regulaminu została przeprowadzona na podstawie przesyłanych przez kina raportów kasowych do systemu boxoffice.pl. W tym roku wymogi regulaminowe we wspomnianym okresie wypełniło 100 kin. To o 26 kin więcej niż w roku 2022. Wypłata środków nastąpi na podstawie zawartej między SKS a Kinem umowy dotacyjnej.

W roku 2023 na dopłaty do seansów SKS przeznaczyło ponad 330 tys. zł, które zostały podzielone równo pomiędzy 100 podmiotów spełniających wymogi regulaminowe. Wykaz kin wraz ze szczegółami rozliczeń znajduje się w załączonym KOMUNIKACIE.

Z kinami, które otrzymały dofinansowanie będziemy kontaktować się indywidualnie w celu podpisania umowy dotacyjnej na podstawie, której zostaną przekazane środki.


W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym wnioski@stowarzyszeniekinstudyjnych.pl

Komunikat nr. 1 z dnia 18.12.2023 (plik PDF)

Regulamin SKS (plik PDF)