Europejska sieć kin studyjnych – Europa Cinemas – zapisy

wróć
07-07-202219:01
Europejska sieć kin studyjnych – Europa Cinemas – zapisy – Stowarzyszenie Kin Studyjnych

Okres składania wniosków do Europa Cinemas trwa od 1 lipca do 15 września 2022 roku. Dotyczy on każdego kina, w kraju członkowskim programu MEDIA / Kreatywna Europa, które spełnia cele określone w wytycznych Europa Cinemas.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 września 2022 roku.

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Komisję Zatwierdzającą Europa Cinemas w październiku 2022 roku. Zaakceptowane kina dołączą do Sieci z mocą wsteczną, od 1 stycznia 2022 roku.

Należy pamiętać, że przy rozpatrywaniu wniosków będzie brana pod uwagę aktualna sytuacja na krajowych rynkach filmowych.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem swojego kraju w zespole Europa Cinemas i zapoznać się z wytycznymi.

Chęć złożenia wniosku do Europa Cinemas poprzez wysłanie wiadomości e-mail (na adres info@europa-cinemas.org lub do przedstawiciela swojego kraju).

Więcej informacji na stronie: WNIOSKI