filmy
studyjne

wróć

filmy
studyjne

wróć

Stowarzyszenie Kin Studyjnych konsekwentnie pragnie realizować swoje cele wspierając i promując dobre, artystyczne filmy przez dofinansowanie do tychże seansów.
Wybierane z wielką atencją i selekcjonowane ze szczególną troską przez grupę specjalistów, filmy studyjne stają się podstawą budowania repertuarów w kinach w całej Polsce.

Ambitny i różnorodny repertuar kin studyjnych, to zaproszenie do uczestnictwa w życiu kulturalnym lokalnej społeczności. Dlatego uważamy, że wybór tytułów do programu zasługuje na szczególną uwagę. Filmy te muszą spełniać wskazane przez zespół ekspercki kryteria. Mogą to być filmy określane mianem „klasyki filmowej; wyróżnione nagrodą regulaminową na festiwalu filmowym; ale też film musi posiadać niepodważalne walory artystyczne; powinien charakteryzować się innowacyjnym zastosowaniem języka filmowego; prowadzić do odkrywania gatunków filmowych lub wytyczać nowe kierunki rozwoju sztuki filmowej; posiadać wartości edukacyjne.

Do współpracy przy selekcji tych najbardziej wartościowych tytułów, SKS zaprosił specjalistów z różnych dziedzin: wykładowców uniwersyteckich, redaktorów naczelnych pism branżowych, dyrektorów kin, trenerów edukacji filmowej.

lista filmów studyjnych

dołącz do sieci kin

Warunki, które należy spełnić, aby dołączyć:

  • warunek 1
  • drugi warunek do spełnienia
  • do wypełnienia wniosek warunkiem nr 3
  • warunek 4

Wypełnij deklarację przystąpienia do SKSiL oraz Kwestionariusz Kina. Czekaj na kwalifikację, po której pomyślnym zakończeniu otrzymasz „Umowę przystąpienia do SKSiL”.