Komunikat Stowarzyszenia Kin Studyjnych z dnia 21 września 2023

wróć
21-09-202315:10
Komunikat Stowarzyszenia Kin Studyjnych z dnia 21 września 2023 – Stowarzyszenie Kin Studyjnych

Warszawa, 21 września 2023

Stowarzyszenie Kin Studyjnych w ramach prowadzonej działalności zrzesza 241 instytucje prywatne i samorządowe prowadzące kina studyjne na terenie Polski.

Kina zrzeszone w Stowarzyszeniu prowadzone są przez niezależne od Stowarzyszenia Kin Studyjnych podmioty, które we własnym zakresie decydują o wszelkich aspektach swojej działalności w tym o repertuarze filmowym i wyświetlanych spotach reklamowych.

Zarząd Stowarzyszenia Kin Studyjnych

stowarzyszenie kin studyjnych
ul. Rakowiecka 33/2

02-519 Warszawa

Oświadczenie do pobrania (plik PDF)