Nabór wniosków na dopłaty do wydarzeń

wróć
31-05-202321:10
Nabór wniosków na dopłaty do wydarzeń – Stowarzyszenie Kin Studyjnych

DOFINANSOWANIE DO ORGANIZACJI WYDARZEŃ W ROKU 2023
REALIZACJA PROGRAMU SIEĆ KIN STUDYJNYCH

Stowarzyszenie Kin Studyjnych, będące operatorem programu Sieć Kin Studyjnych finansowanego z dotacji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie organizacji wydarzeń filmowych realizowanych przez kina studyjne zrzeszone w programie Sieć Kin Studyjnych w roku 2023.

W roku 2023 na dofinansowanie wydarzeń Stowarzyszenie przeznacza kwotę 150.000 zł ze środków przyznanych przez PISF na Program Sieci Kin Studyjnych.

Prawidłowo wypełnione i podpisane wnioski (do pobrania) mogą być składane wyłącznie w formie skanów obrazu, droga e-mailowa na adres: wnioski@stowarzyszeniekinstudyjnych.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca 2023 r. do godziny 23:59. Wnioski złożone po tym terminie zostaną automatycznie odrzucone.

Wydarzenia objęte wnioskiem o dofinansowanie musza zostać zrealizowane do 15 grudnia 2023 r. i rozliczone w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2023 r.


W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym wnioski@stowarzyszeniekinstudyjnych.pl

KOMUNIKAT nr. 1 z dnia 31.05.2023 (plik PDF)

Formularz WNIOSKU (plik WORD)

Regulamin Sieci Kin Studyjnych (plik PDF)