Nagrody Stowarzyszenia Kin Studyjnych!

wróć
01-09-202209:39
Nagrody Stowarzyszenia Kin Studyjnych! – Stowarzyszenie Kin Studyjnych

Stowarzyszenie Kin Studyjnych pragnie uhonorować najlepszych z najlepszych! Kiniarzy oraz ich pracę na rzecz kina, zaangażowanie dystrybutorów filmowych w promocję i rozpowszechnianie filmów w kinach studyjnych, a także nieszablonowe działania o charakterze edukacyjnym.

Nagrody zostaną wręczone 20 września podczas gali otwarcia 10. Konferencji Kin Studyjnych w Koninie.

Rekomendacje należy składać do 7 września do g. 20:00 – za pomocą formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie Stowarzyszenia Kin Studyjnych www.stowarzyszeniekinstudyjnych.pl i przesłanie wypełnionych formularzy mailowo na adres: wnioski@stowarzyszeniekinstudyjnych.pl  

Wyboru laureatów dokona jury, w którego skład wchodzą członkowie Rady Sieci Kin Studyjnych w bieżącej kadencji.

Gorąco zachęcamy do składania rekomendacji: KINIARZ ROKU; NAJLEPSZA DYSTRYBUCJA FILMU W KINACH STUDYJNYCH; NAJLEPSZE WYDARZENIE O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM!

FORMULARZ – KINIARZ ROKU

FORMULARZ – DYSTRYBUCJA

FORMULARZ – EDUKACJA

REGULAMIN NAGRÓD