Nowa Rada Sieci Kin Studyjnych

wróć
19-04-202321:00
Nowa Rada Sieci Kin Studyjnych – Stowarzyszenie Kin Studyjnych

Rada Sieci Kin Studyjnych na lata 2023-2025 została wybrana w dwuetapowym naborze przez Beneficjentów Programu Sieć Kin Studyjnych. W jej skład wchodzi 12 członków – przedstawicieli kin studyjnych.


Członków Rady SKS, zgodnie z regulaminem Sieci Kin Studyjnych wybiera się na dwuletnią kadencję. Rada jest głosem doradczym i opiniotwórczym Stowarzyszenia Kin Studyjnych oraz reprezentuje kina ze swoich regionów, a także ma wpływ na kształtowanie kierunków rozwoju SKS.


W związku z faktem, że drugą najwyższą liczbę głosów w Grupie Centrum otrzymało ex aequo dwóch kandydatów, dla zapewnienia możliwie najszerszej reprezentacji w Radzie Kin Studyjnych, bez uszczerbku dla Regulaminu Sieci Kin Studyjnych postanowiono, że Rada składać się będzie z dwunastu członków: jeden członek z Grupy Warszawa, po dwóch z Grupy Północ, Zachód, Południe i Śląsk oraz trzech członków z Grupy Centrum.

W skład Rady Sieci Kin Studyjnych powołanej na lata 2023-2025 wchodzą:


Grupa Północ:
Patrycja Blindow – Kino Żeglarz, Jastarnia
Piotr Gładkowski – Kino Kameralne Cafe, Gdańsk


Grupa Zachód:
Małgorzata Niestrawska – Kino Echo, Jarocin
Piotr Zakens – Kino Rialto, Poznań


Grupa Centrum:
Katarzyna Hardej – Kino Sokół, Sokołów Podlaski
Zbigniew Magdziarz – Kino Mazowsze, Sochaczew
Maciej Malangiewicz – Kino Fenix, Łowicz


Grupa Południe:
Robert Skrzydlewski – Kino Agrafka, Kraków
Michał Surówka – Kino Ważka, Niepołomice


Grupa Śląsk:
Urszula Biel – Kino Amok, Gliwice
Klaudia Małota – DCF, Wrocław


Grupa Warszawa:
Piotr Olak – Kino Luna, Warszawa

KOMUNIKAT nr. 1 z dnia 19.04.2023 (plik PDF)

Załącznik nr. 1 do protokołu z dnia 19.04.2023 (plik PDF)