stowarzyszenie
kin studyjnych

stowarzyszenie
kin studyjnych

o
stowarzyszeniu

NNaszą misją jest reprezentowanie interesów niezależnych kin i promowanie ich współpracy.

Zrzeszyliśmy się po to by razem stawiać czoła przeciwnościom, by wspólnie walczyć o swoje prawa, ale też by wzajemnie się inspirować i wymieniać doświadczeniami, by poszukiwać nowych pól rozwoju, by coraz lepiej realizować naszą misję i pasję jaką jest działalność kin art-housowych.

Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów środowiska związanego z kinami studyjnymi i lokalnymi w Polsce poprzez określanie standardów rozpowszechniania filmów studyjnych, reprezentowanie potrzeb kin studyjnych przed władzami państwowymi i samorządowymi, kształtowanie dobrych praktyk handlowych wobec uczestników rynku filmowego, ochrona interesów kin należących do Stowarzyszenia, współpraca z podobnymi organizacjami zagranicznymi, podejmowanie działalności edukacyjnej adresowanej do młodej widowni kin, działanie na rzecz rozwoju i szerzenia wiedzy o kinematografii artystycznej, a w konsekwencji podnoszenie poziomu profesjonalizmu branży kinowej.

statut

W skład Rady Sieci Kin Studyjnych powołanej na lata 2023-2025 wchodzą:

Grupa Północ:
Patrycja Blindow – Kino Żeglarz, Jastarnia
Piotr Gładkowski – Kino Kameralne Cafe, Gdańsk

Grupa Zachód:
Małgorzata Niestrawska – Kino Echo, Jarocin
Piotr Zakens – Kino Rialto, Poznań

Grupa Centrum:
Katarzyna Hardej – Kino Sokół, Sokołów Podlaski
Zbigniew Magdziarz – Kino Mazowsze, Sochaczew
Maciej Malangiewicz – Kino Fenix, Łowicz

Grupa Południe:
Robert Skrzydlewski – Kino Agrafka, Kraków
Michał Surówka – Kino Ważka, Niepołomice

Grupa Śląsk:
Urszula Biel – Kino Amok, Gliwice
Klaudia Małota – DCF, Wrocław

Grupa Warszawa:
Piotr Olak – Kino Luna, Warszawa