stowarzyszenie
kin studyjnych

stowarzyszenie
kin studyjnych

o
stowarzyszeniu

NNaszą misją jest reprezentowanie interesów niezależnych kin i promowanie ich współpracy.

Zrzeszyliśmy się po to by razem stawiać czoła przeciwnościom, by wspólnie walczyć o swoje prawa, ale też by wzajemnie się inspirować i wymieniać doświadczeniami, by poszukiwać nowych pól rozwoju, by coraz lepiej realizować naszą misję i pasję jaką jest działalność kin art-housowych.

Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów środowiska związanego z kinami studyjnymi i lokalnymi w Polsce poprzez określanie standardów rozpowszechniania filmów studyjnych, reprezentowanie potrzeb kin studyjnych przed władzami państwowymi i samorządowymi, kształtowanie dobrych praktyk handlowych wobec uczestników rynku filmowego, ochrona interesów kin należących do Stowarzyszenia, współpraca z podobnymi organizacjami zagranicznymi, podejmowanie działalności edukacyjnej adresowanej do młodej widowni kin, działanie na rzecz rozwoju i szerzenia wiedzy o kinematografii artystycznej, a w konsekwencji podnoszenie poziomu profesjonalizmu branży kinowej.

statut