PE – głosuje za ochroną sektora Audiowizualnego

wróć
15-12-202318:21
PE – głosuje za ochroną sektora Audiowizualnego – Stowarzyszenie Kin Studyjnych

Parlament Europejski głosuje za ochroną sektora Audiowizualnego!

W środę, 13 grudnia 2023 r. Parlament Europejski zagłosował za ochroną wyłączności terytorialnej i odrzuceniem propozycji rozszerzenia ogólnounijnego rozporządzenia w sprawie geoblokady w sektorze audiowizualnym.

Przed głosowaniem CICAE, wraz z szeroką koalicją ponad 700 sygnatariuszy z całego europejskiego przemysłu audiowizualnego, w tym ze Stowarzyszeniem Kin Studyjnych wezwała Parlament do ochrony sektora AV. We wspólnym apelu podkreślono ogromne znaczenie wyłączności terytorialnej dla finansowania i dystrybucji filmów oraz treści audiowizualnych w Europie.

Dzięki tej decyzji Parlament Europejski zagłosował za zachowaniem wyjątkowej (filmowej) różnorodności kulturowej Europy!

Głosowanie nastąpiło po propozycji Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO), która w swoim sprawozdaniu z własnej inicjatywy wezwała do przyszłego włączenia sektora AV do rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego. W przeciwieństwie do raportu IMCO, w środowym głosowaniu plenarnym przyjęto poprawki parlamentarnej Komisji Kultury (CULT) podkreślające, że ostateczna wersja raportu nie powinna zawierać wymogów włączenia sektora audiowizualnego do zakresu rozporządzenia. Zgodnie z decyzją, unikalne cechy sektora audiowizualnego powinny być nadal brane pod uwagę w przyszłych zmianach rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego.

„Głosowanie Parlamentu Europejskiego ma ogromne znaczenie dla niezależności naszego przemysłu filmowego oraz dla zachowania europejskiej różnorodności kulturowej i twórczej”, powiedział przewodniczący CICAE dr Christian Bräuer. „Wyłączność terytorialna jest kamieniem węgielnym europejskiego sektora audiowizualnego, który opiera się na różnorodności językowej i regionalnej. Stawką są nie tylko modele biznesowe europejskiego przemysłu filmowego i kinowego, który charakteryzuje się małymi i średnimi przedsiębiorstwami, ale także sama ochrona naszych wartości kulturowych. Cieszymy się, że udało nam się przekazać to przesłanie za pomocą naszego wspólnego apelu i że nasza niestrudzona praca się opłaciła. Szczerze dziękujemy naszym kolegom prowadzącym kampanię na szczeblu europejskim, a także naszym członkom, którzy podpisali i poparli apel w tak znaczącej liczbie”.