Prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych wybrana Vice Prezydentką CICAE!

wróć
18-05-202312:27
Prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych wybrana Vice Prezydentką CICAE! – Stowarzyszenie Kin Studyjnych

Prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych wybrana Vice Prezydentką CICAE! 

W środę 17 maja 2023 roku podczas 76. Festiwalu w Cannes odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie CICAE, którego celem było między innymi wybranie nowych władz Konfederacji Kin Artystycznych.

W skład zarządu, zrzeszającej ponad 2600 kin w 45 krajach świata, dystrybutorów i festiwali filmowych organizacji wchodzi 4 przedstawicieli stowarzyszeń kinowych, 4 przedstawicieli kin niezależnych oraz 3 przedstawicieli festiwali.

Po raz pierwszy w historii Vice Prezydentem CICAE została wybrana reprezentantka z Polski – Prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych – Marlena Gabryszewska. Kadencja nowej Vice Prezydent potrwa do maja 2025 roku.

Prezydentem na kolejną kadencję wybrany został Christian BRÄUER z AG Kino. Natomiast obok Marleny Gabryszewskiej na stanowisko Vice Prezydentów ponownie wybrani zostali: Guillaume Bachy, Domenico Dinoia i Peggy Johnson.

„Mimo zakończenia pandemii przed branżą kinową wciąż stoi mnóstwo wyzwań. Sposób dystrybucji i rynek kinowy zmieniają się niezwykle dynamicznie a sytuacja w wielu krajach jest bardzo podobna i tylko wspólne działania na poziomie legislacyjnym, projektowym i finansowym mają szansę doprowadzić do pełnej odbudowy pozycji kin, a możliwość działania w gronie międzynarodowym, wymiany doświadczeń i pomysłów może przyczynić się do przyśpieszenia rozwoju nowego modelu funkcjonowania kin i dystrybucji filmów w postpandemicznej rzeczywistości. – mówi Marlena Gabryszewska – Nominacja na stanowisko Vice Prezydenta tak prężnie działającej organizacji ze wspaniałą i długą historią, zwłaszcza po upływie zaledwie miesiąca od przyjęcia Stowarzyszenia Kin Studyjnych do Konfederacji, jest niezwykłym wyróżnieniem i zaszczytem. Udowadnia, że działania i drogi wytyczane przez nasze Stowarzyszenie dla rodzimej branży kin arthouse’owych są nie tyko dostrzegane na arenie międzynarodowej, ale doceniane i stawiane za wzór.  Cele SKS i CICAE są tożsame, dlatego wierzę, że praca w najwyższych strukturach Konfederacji, pozwoli na stworzenie globalnej sieci, która zapewni kinom większą stabilność i  da możliwość wypracowania nowych standardów rozwoju widowni oraz współpracy z dystrybutorami”.

Marlena Gabryszewska – filmoznawczyni, polonistka, animatorka i managerka kultury. Karierę w branży filmowej rozpoczęła w 2009 jako programerka a później kierowniczka działu programowego kina Iluzjon Filmoteki Narodowej. W latach 2010-2016 koordynatorka Festiwalu Święto Niemego Kina. W 2015 w czterech miastach Polski i Islandii realizowała projekt wymiany kulturowej – ULTIMA THULE. Od wielu lat współpracuje z wieloma festiwalami: Rozstaje Europy, Letnią Akademia Filmowa w Zwierzyńcu oraz Festiwalem EnergaCamerimage. Autorka recenzji filmowych, prelegentka, organizatorka wydarzeń kulturalnych i edukacji dla dzieci. Od 2014 roku przewodnicząca Jury Konkursu Prelegentów Polskiej Federacji DKF. Jurorka Europa Cinemas na Festiwalu w Berlinie w 2018 a także wielokrotna jurorka festiwali dla dzieci i młodzieży – Kino w Trampkach, Kino Dzieci. W 2016 roku objęła kierownictwo nowo otwartego kina Elektronik, przy Warszawskiej Szkole Filmowej, wytyczając jego kierunek programowy i charakter. W tym czasie kino dwukrotnie zostało nominowane do Nagrody PISF w kategorii najlepsze kino, zdobyło drugie miejsce w plebiscycie WARSZAWIAKI a także zostało uhonorowane tytułem Cinema of the Month Sieci Europa Cinems. Laureatka nagrody indywidualnej KINIARZ ROKU 2018. W latach 2018-2019 członkini Rady Sieci Kin Studyjnych. Współorganizatorka festiwalu dla osób niewidomych i niesłyszących PRZEJŚCIA. Współtwórczyni platformy kin studyjnych MOJEeKINO.PL. Od grudnia 2019 roku Prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Od 2021 roku Członkini Rady PISF.

**

CICAE (Confédération Internationale des Cinémas d’Art et d’Essai) to stowarzyszenie non-profit, które zostało założone w 1955 roku przez krajowe stowarzyszenia kina artystycznego z Francji, Niemiec, Holandii i Szwajcarii, a jego celem było promowanie różnorodności kulturowej w kinach i na festiwalach. Wspólne działania tych pionierów doprowadziły do powstania w każdym kraju prawdziwego rynku filmów wysokiej jakości, a także krajowych programów mających na celu wspieranie kin, które opowiadają się za taką formą szerzenia sztuki filmowej.

Stowarzyszenie Kin Studyjnych zostało członkiem CICAE w kwietniu 2023.