PROGRAMY OPERACYJNE DLA KIN na rok 2023

wróć
13-01-202317:20
PROGRAMY OPERACYJNE DLA KIN na rok 2023 – Stowarzyszenie Kin Studyjnych

Polski Instytut Sztuki Filmowej ogłosił Programy Operacyjne na rok 2023. Kina mogą ubiegać się o wsparcie w trzech programach: EDUKACJA FILMOWA (Edukacja w kinach studyjnych), ROZWÓJ KIN (Modernizacja i cyfryzacja kin) oraz UPOWSZECHNIANIE KULTURY FILMOWEJ (Inicjatywy filmowe, Literatura i czasopisma o filmie, Badania rynku audiowizualnego, Rozwiązania i inicjatywy technologiczne).

Szczegółowe opisy Programów i wytyczne znajdują się na stronie internetowej PISF:

https://pisf.pl/wp-content/uploads/2023/01/PO_PISF-2023_SN_201.pdf

UWAGA: od tego roku wszelkie dokumenty – wnioski i umowy – podpisywane będą wyłącznie drogą elektroniczną, dlatego niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego platformy E-PUAP, zgodnie z ustaloną reprezentacją w dokumencie rejestrowym lub załączonym pełnomocnictwem.

Szczegółowe informacje, dotyczące składania wniosku poprzez Internetowy System Składania Wniosków PISF są dostępne na stronie www.pisf.pl oraz https://pisf-wnioski.pl/.

WAŻNE: Zaświadczenia o przynależności kina do Sieci Kin Studyjnych, nie są w tym roku wymagane!

Sesja rozpocznie się 30 stycznia i potrwa do 3 lutego 2023 r.