Przybywa kin w Sieci Kin Studyjnych

wróć
20-04-202320:51
Przybywa kin w Sieci Kin Studyjnych – Stowarzyszenie Kin Studyjnych

Możemy już potwierdzić, że kolejne kina przeszły pomyślnie procedury weryfikacji i spełniły określone w Regulaminie warunki przystąpienia do Programu Sieć Kin Studyjnych. Tym samy lista członków Sieci Kin Studyjnych powiększyła się o nowe kina w statucie kina studyjnego o charakterze lokalnym.

Na początku 2023 roku deklarację o chęci przystąpienia do Sieci Kin Studyjnych złożyły kolejne kina. I tak decyzją Zarządu Stowarzyszenia Kin Studyjnych z dniem 20 kwietnia dołączyło do nas 10 nowych jednostek.

  1. Kino Górnik – Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
  2. Kino Panorama – Barlinecki Ośrodek Kultury
  3. Kwidzyńskie Centrum Kultury prowadzące Kino Kwidzyńskie Centrum Kultury
  4. Kino Klaps – Limanowski Dom Kultury
  5. Kino Apollo – Miejski Dom Kultury w Działdowie
  6. Kino Świt – Dom Kultury w Zwoleniu
  7. Kino Ton – Żuromińskie Centrum Kultury
  8. Kino Bałtyk – Rypiński Dom Kultury
  9. Kino Strawczyn – Samorządowe Centrum Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie
  10. Kino Plon – Hrubieszowski Dom Kultury

Cieszymy się, że Sieć się rozwija, a nowe kina widzą sens i potrzebę jednoczenia się i wspólnego działania w kwestiach programowych, prawnych oraz dostosowywania praktyk biznesowych pod względem rozwoju i integracji środowiska. Dzięki temu możemy docierać do nowych odbiorców kina o wysokich walorach artystycznych i edukacyjnych, wzmacniać potencjał innowacyjny kin i budować lojalną widownię.

Kina zainteresowane dołączeniem do Sieci Kin Studyjnych zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: wnioski@stowarzyszeniekinstudyjnych.pl

W 2020 roku na mocy decyzji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Stowarzyszenie Kin Studyjnych zostało nowym Operatorem programu Sieć Kin Studyjnych mającego na celu wsparcie finansowe kin.