sieć kin
studyjnych

sieć kin
studyjnych

S

Stowarzyszenie Kin Studyjnych od 2020 roku jest operatorem programu pomocowego „Sieć Kin Studyjnych”. Celem programu jest podejmowanie działalności edukacyjnej adresowanej do młodej widowni kin oraz promocja wydarzeń filmowych i filmów o wysokich walorach artystycznych, w szczególności poprzez ich rozpowszechnianie w kinach należących do Sieci Kin Studyjnych.

Kina tworzące strukturę Sieci zobowiązane są umowami zawartymi ze Stowarzyszeniem Kin Studyjnych do realizowania zasad programu. Stowarzyszenie wspiera działalność kin finansowo i programowo, ułatwiając dostęp do unikatowego repertuaru kinowego. Sieć Kin Studyjnych tworzy 246 kin z całej Polski.

DOŁĄCZ DO SIECI KIN STUDYJNYCH:

Regulamin Sieci Kin Studyjnych (plik PDF)

Deklaracja przystąpienia do Sieci Kin Studyjnych (plik WORD)