Stowarzyszenie Kin Studyjnych członkiem CICAE!

wróć
25-04-202311:54
Stowarzyszenie Kin Studyjnych członkiem CICAE! – Stowarzyszenie Kin Studyjnych

Stowarzyszenie Kin Studyjnych zostało przyjęto w poczet nowych członków CICAE Międzynarodowej Konfederacji Kin Artystycznych.

„Jednogłośna decyzja zarządu Confédération Internationale des Cinémas d’Art et d’Essai o przyjęcie reprezentującego 240 polskich kin Stowarzyszenia Kin Studyjnych do CICAE jest dla nas dużym wyróżnieniem i wyrazem uznania dla naszych dotychczasowych działań” – powiedziała Marlena Gabryszewska, prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych.

Bycie Członkiem działającego od 1955 roku międzynarodowego Stowarzyszenia, skupiającego ponad 2000 instytucji tworzących kulturę filmową w 42 krajach na całym świecie, stanowi ważny krok w rozwoju SKS na arenie międzynarodowej. „Członkostwo jest szansą wymiany doświadczeń i poglądów ale przede wszystkim wspólnego planowania polityki legislacyjnej i finansowej w strukturach europejskich” – dodała prezeska SKS.

Kina studyjne, w wielu krajach traktowane jak dobro narodowe, stanowią ośrodki, bez których produkcje artystyczne, filmy które kształtują wrażliwość i dojrzałość społeczną nie miałyby szans na spotkanie z widzami. Kino artystyczne hołduje wartościom „kina wysokiej jakości, które nie zna granic”. To również najbardziej odpowiednie miejsca, w których widzowie mogą odkryć kinematografie z całego świata od kina afrykańskiego przez azjatyckie po „niezależne” produkcje z USA. Przemysł kina artystycznego jest więc również rynkiem, który łączy filmy wysokiej jakości z ich głównymi „konsumentami”, czyli miłośnikami kina.

A już 17 maja, podczas festiwalu w Cannes, Stowarzyszenie Kin Studyjnych będzie reprezentowane podczas spotkaniu zarządu CICAE przez prezeskę SKS Marlenę Gabryszewską.

CICAE jest stowarzyszeniem non-profit zrzeszającym ponad 2100 kin artystycznych z ponad 4200 ekranami, w 42 krajach świata od 1955 roku. Jego celem jest promowanie różnorodności kulturowej w kinach i na festiwalach filmowych.