Wybory do Rady Sieci Kin Studyjnych

wróć
06-04-202312:04
Wybory do Rady Sieci Kin Studyjnych – Stowarzyszenie Kin Studyjnych

Zakończyła się dwuletnia kadencja Rady Sieci Kin Studyjnych!

Dobiegła końca kadencja Rady Sieci Kin Studyjnych powołanej w 2021 roku działającej pod przewodnictwem Piotra Zakensa. W jej skład wchodzili kiniarze i kiniarki z dziewięciu kin z całej Polski:

Piotr Gładkowski, Ewa Tomczak – GRUPA PÓŁNOC

Piotr Zakens, Małgorzata Niestrawska – GRUPA ZACHÓD

Katarzyna Hardej, Zbigniew Magdziarz – GRUPA CENTRUM

Robert Skrzydlewski, Grzegorz Krzywonos – GRUPA POŁUDNIE

Klaudia Małota, Urszula Biel – GRUPA ŚLĄSK

oraz Piotr Olak – reprezentujący warszawskie kina studyjne.

Udział w pracach Rady odbywał się pro bono i był ważny dla rozwoju i konsolidacji Sieci a także zmiany postrzegania znaczenia kin studyjnych zarówno w branży jak i poza nią. Dwa lat stały się okazją do kreowania wizerunku kin studyjnych jako wiarygodnych miejsc, otwartych dla małych społeczności w zakresie dzielenia się wyróżniającą się ofertą kulturalną i filmową.

Członkiniom i Członkom Rady dziękujemy, za dwa lata reprezentacji kin, zaangażowanie i pomysły!

Jednocześnie otwieramy nabór Kandydatów na Członków i Członkinie Rady Sieci Kin Studyjnych na lata 2023-2025.

Praca w Radzie nie wiąże się z wynagrodzeniem.

Na pierwszym etapie każdy z uprawnionych tj. przedstawiciel kina studyjnego zrzeszonego w Sieci Kin Studyjnych może zgłosić dowolną liczbę kandydatów z całej Polski. Zgłaszać można także własną kandydaturę. Na propozycje czekamy do 12 kwietnia do godz. 23:59 pod adresem wnioski@stowarzyszeniekinstudyjnych.pl 

W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz nazwy kina i regionu, które reprezentuje dany kandydat. Finalnie z każdego regionu (oprócz Warszawy) wybieranych jest dwóch przedstawicieli.

Wybory na zgłoszonych kandydatów przeprowadzone będą wśród kin SKS drogą elektroniczną w dniach 13-17 kwietnia 2023 r.

Komunikat odnośnie wyboru rady (plik PDF)