Wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków – Programy Pomocowe PISF

wróć
30-04-202121:29
Wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków – Programy Pomocowe PISF – Stowarzyszenie Kin Studyjnych

Szanowni Państwo,

w dniu 4 maja br. Polski Instytut Sztuki Filmowej wystąpi do Rady Instytutu z wnioskiem o zatwierdzenie zmian w Programach Operacyjnych na 2021 rok, w zakresie PO Produkcja Filmowa Priorytety XII, XIII oraz PO Rozwój Kin Priorytet III (tj. tzw. Programy Pomocowe PISF).

Zmiany dotyczyć będą wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków pokrywanych z dofinansowania do dnia 31 sierpnia br. Dla Priorytetu Dystrybucja Filmowa oznacza to również konieczność zrealizowania wymaganej liczby min. 300 seansów w wyżej wymienionym terminie. Uaktualnienie będzie możliwe dzięki autopoprawce Rządu do Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wypłaty środków dla beneficjentów będą uzależnione od przyjęcia przez Sejm RP ww. ustawy.

Równocześnie wzywam podmioty, które złożyły wnioski w ramach priorytetu Dystrybucja Filmowa o przedłożenie uaktualnionych harmonogramów oraz pozostałych założeń przedsięwzięcia.

Niestety w przedmiocie otwarcia kin, wydaje się mało prawdopodobny termin wcześniejszy niż zakładany koniec maja.

Radosław Śmigulski

Dyrektor PISF